Spring naar inhoud

Eerste Meedenk-bijeenkomst met 24 bewoners

Article Image

Op maandag 4 maart tussen 17.00 en 19.30 uur was de eerste meedenk-bijeenkomst. Er waren 54 bewoners uitgenodigd. Dit zijn bewoners die zich hebben opgegeven met ons mee te willen denken over een plan. Er kwamen 24 bewoners. De meeste kwamen uit Bloemhof-Zuid, maar ook enkele bewoners uit andere delen van Bloemhof.  
 
Vragen en zorgen? 
De middag startte met een rondvraag.  Er werd veel gedeeld door jullie. Zoals: 
 • Eigenaren van een woning die ze kochten van Woonstad (MVE-woningen) die zorgen hebben of ze in de wijk kunnen blijven. Met de vraag of ze de woning kunnen terug verkopen aan ons en de woning dan kunnen huren. 
 • Ergernis over hoe we woningen die leegkomen flink opknappen voor nieuwe huurders. Maar te weinig doen voor bestaande huurders. 
 • Teveel bewoners in de wijk die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen, en daarmee overlast veroorzaken.  
 • Zorgen van bewoners die nu een sociale huurwoning huren, maar een hoger inkomen hebben. Zij vragen zich af of er plek voor hun blijft in Bloemhof-Zuid.  
 • Tuinen die slecht worden onderhouden.  
 • Hoe de straten en pleinen vol liggen met afval en een onveilig gevoel kunnen veroorzaken. 
We gaan aan de slag met de tuinen. Ook bespreken we met de gemeente de klachten over afval op straat en de veiligheid. Reactie op andere zorgen of vragen komen op een later moment. Daarvoor moeten we wat dingen uitzoeken. 

Klachten aan- en oppakken 
Vanaf 10 oktober 2023 tot eind december 2023 hield Jeffrey (projectmanager Buurten) een spreekuur in het huis van de wijk Irene. Daar zijn 70 bezoekers langsgekomen:  
 
Dit werd er gemeld 
Het waren vooral meldingen en reparatieverzoeken over: 
 • niet werkende pompen;
 •  verzakkingen en scheuren; 
 •  muizen; 
 •  vocht en schimmel; 
 •   tocht en stookkosten. 
Jullie melden ook het gebrek aan communicatie, terugkoppeling na het melden van klachten en reparatieverzoeken.   

Meldingen over stoepen, straten en pleinen 
Er waren ook veel meldingen over:  
 • de wijk gaat achteruit; 
 • veel overlast door bewoners die niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen;  
 • parkeren door te weinig parkeerplekken en/of teveel auto’s;  
 • ratten; 
 • hard rijden; 
 • afval op straat; 
 • misdaden; 
 • verdwijnen van de supermarkt en komst nieuwe supermarkt zonder informeren en overleg met de buurt. 
Wat doen we eraan? 
Vanaf 10 oktober zijn we met een collega van dagelijks onderhoud de klachten thuis bij de bewoners gaan bekijken. Om daarna reparatieopdrachten uit te zetten bij aannemers. Dingen die we kunnen oplossen doen we. 

Kwaliteit funderingen en woningen in Bloemhof Zuid 
Funderingsspecialist Manon van Woonstad Rotterdam vertelde over de funderingen in Bloemhof-Zuid. Alle woningen staan op een fundering. Die zit onder de grond en zie je niet. Een fundering moet ervoor zorgen dat je woning niet zakt.  
 
Wat voor funderingen zijn er in Bloemhof-Zuid?
Sommige woningen in Bloemhof hebben een fundering met houten palen. Die palen staan onder water in de grond (grondwater). Het water beschermt de houten palen tegen houtrot. Dat gebeurt niet als de palen onder water blijven. Andere woningen in Bloemhof hebben een fundering zonder palen. Dit noemen we op staal. Die woningen zakken vanaf de bouw al mee met de bodem. Daardoor komen ze dichter bij het grondwater. Dat kan onder andere zorgen voor problemen met vocht en schimmel in de woningen. Dertien woningen zijn al zover gezakt dat er pompen onder de woningen staan om het grondwater weg te pompen. Zodat we de problemen zo klein mogelijk houden. 
  
Welke problemen zijn er nog meer met woningen die zakken?
Soms zakken woningen scheef en ontstaan er scheve vloeren, klemmende ramen en deuren, kieren en tocht. Ook staan er veel woningen met slechte woningisolatie. En zijn er woningen met verouderde keukens en badkamers. 
 
Hoe meedenken? 
We roepen alle bewoners in Bloemhof-Zuid op om samen met ons een plan te maken. Maar wat vragen we nu van je? Mariëlle (projectmanager Buurten) vertelde dat in het plan bijvoorbeeld een oplossing komt te staan voor het zakken van de woningen. Maar ook over hoe we werken aan gezonde, duurzame woning en hoe we buurt een plek maken voor iedereen.
 
Meedenken kan op verschillende manieren   
 • Je kunt voor jezelf meedoen. Denk aan vragenlijsten invullen of met ons in gesprek.
 • Als groep in een bewonerscommissie waarmee je de mening van de buurt vertegenwoordigt.  
 •  Als groep in een meedenkgroep waarin je niet de mening van de hele buurt vertegenwoordigt maar wel samenkomt als groep. 
Je beslist zelf wanneer en hoe vaak je meedoet.  
 
Ondersteuning in het maken van een plan. 
Hebben meer mensen behoefte aan ondersteuning? Dan kunnen wij dit organiseren. Zodat jullie worden geholpen bij uitleg en acties. Dit noemen we een onafhankelijke bewonersondersteuner.  
 
Hoe verder? 
We willen het meedenken voor de buurt samen met de gemeente Rotterdam organiseren. Zij moeten ook veel doen in de wijk. Samen maken we een plan voor de toekomst. Eerst gaan we met meer bewoners in gesprek. Zodat zoveel mogelijk bewoners weten wat er moet gebeuren de komende jaren.  

Login om verder te gaan
refresh

Cancel